foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

มอบตู้เย็นสมทบกับเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เพื่อใช้ในการออกรางวัลกาชาด ประจำปี 2562


 

นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ รับมอบตู้เย็นขนาด 5.5 คิว จำนวน 2 ตู้ จากสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ และโรงเรียนเอกชนในสังกัด 9 โรง เพื่อนำไปสมทบกับเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ใช้ในการออกรางวัลกาชาด ประจำปี 2562 ของจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเอกชน และผู้แทนโรงเรียนเอกชนในสังกัด เป็นผู้มอบ ณ ที่ว่าการอำเภอยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส........
(ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.