foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมด้วยคณะ  เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า  โดยมี นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ

 

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2562 เวลา 08.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า โดยมี นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ/ผอ.ศปก.อ.ยี่งอ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการดื่มกาแฟยามเช้า พร้อมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มีนาคม 2562 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยนข้อราชการ โดยนำการหารือในกิจกรรมกาแฟยามเช้าดังกล่าวนี้ไปปฏิบัติในการพัฒนาและเป็นไปตามข้อราชการตามนโยบาย เพื่อหารือกันในยามเช้าก่อนที่จะมีการไปทำงานตามปกติอีกด้วย ทั้งนี้กิจกรรมกาแฟยามเช้านี้จะมีการหมุนเวียนรับผิดชอบในการช่วยกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำข้อคิดดีๆไปปรับใช้ในการปฏิบัติในหน้าที่ราชการต่อไป ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้โรงเรียนบ้านกูเล็ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เป็นเจ้าภาพ   ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านกูเล็ง อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส.............(ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.