foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2561

 


เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ  จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ให้แก่บัณฑิตน้อยและ ประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปีการศึกษา 2561  ร่วมกับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ ในพื้นที่ตำบลจอเบาะ  และเขตตำบลลุโบะบายะ  จำนวน 7 โรง รวมทั้งสิ้น 224 คน  ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนในครั้งนี้ ..........(ภาพ/ข่าว ปัญญา  อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.