foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ      เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ 

 

 

วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ     เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อดำเนินการประชุมหาข้อราชการที่ควรปฏิบัติ ชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผู้บริหารเข้าประชุมในครั้งนี้ จำนวน 10 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ จำนวน 8 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมานมิตรวิทยา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส.........(ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ )  

 

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.