foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยนายรอสดี  กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

 

 

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยนายรอสดี กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่การส่งเสริมและการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบแนวทางการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม ลี การ์เดนท์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.