foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความรู้

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  จำนวน 6 คน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ  โดยมีนายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ เป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมอาคารใบไม้สีทอง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เพื่อประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆให้ดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้อง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของทางราชการและถือปฏิบัติตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด มีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 80 คน ซึ่งในการสอบครั้งนี้จะดำเนินการสอบในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส และสนามสอบโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส..........
(ภาพ : นุสรอ เทพลักษณ์ /ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.