foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

น. นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่ ร่วมออกเยี่ยม 

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น. นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่ ร่วมออกเยี่ยมโรงเรียน พบปะคณะครู/นักเรียนโรงเรียนสมานมิตรวิทยา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ตามโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสำคัญเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสุรพล ลำพรหมแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอยี่งอ ,นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ ,หัวหน้าส่วนราชการ, กำนันผู้ใหญ่บ้าน, หน่วยกำลังในพื้นที่ ,ผู้อำนวยการโรงเรียนสมานมิตรวิทยา ตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสมานมิตรวิทยา ร่วมให้การต้อนรับ โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวพบปะคณะครู/นักเรียนโรงเรียนสมานมิตรวิทยา โดยเน้นย้ำให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ขยันหมั่นเพียร เพื่อความสำเร็จในอนาคต .......(ภาพ/ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.