foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  

 

 

วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เข้าร่วมการฝึกอบรม ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 จัดอบรมขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา ในอำเภอยี่งอ จำนวนกว่า 700 คน โดยมี นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ณ อาคารอเนกประสงค์อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส....(ภาพ/ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.