foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยนายปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

วันที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยนายปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ครูและบุคลากรสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 2/2562 “T OPEC NARA CUP 62” นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน โดยมีนายราชวัตร เด่นตุลาการ ประธานอำนวยการจัดการแข่งขันฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์มิตรภาพและสร้างเครือข่ายระหว่างบุคลากรของสถานศึกษาทุกระบบ และส่งเสริมการออกกำลังกายร่วมกัน ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ป.บดินทร์นราธิวาส .สรุปผลการแข่งขัน- ชนะเลิศ : สัมพันธ์วิทยา- รองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง: สวนสวรรค์วิทยา- รองชนะเลิศ อันดับสอง: นรุดดีน(มูลนิธิ)- รองชนะเลิศ อับดับสาม : อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์.......(ภาพ/ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.