foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

 

 

 

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น.นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด "งานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2562 ณ สนามอัครศาสน์วิทยา(มูลนิธิ)โดยมีนายนัสรันทร์ สาแลมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ ผอ.สช.อ.บาเจาะ กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้ง นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามผู้บริหารโรงเรียนเอกชน และ คณาจารย์เหล่านักเรียน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก.....(ภาพข่าว คอม สช.ยี่งอ)

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.