foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี  โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  ได้เข้าร่วมเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ณ อาคารอเนกประสงค์

 

 

 

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ณ 6อเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสารท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค รวม 1,000 ถุง มอบแก่ผู้ประสบวาตภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อนปาบึก โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รอง ผวจ.นราธิวาส นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รอง ผวจ.นราธิวาส นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนจิตอาสา ฯลฯ มาร่วมต้อนรับเป็นจำนวนมาก   (ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นวก.คอมพิวเตอร์)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.