foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ในกำกับสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ 

 

วันอังคารที่ 8  มกราคม  2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ในกำกับสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ครั้งที่ 4/2562 โดยมีนายมาหะมัดยูรี  โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเอกชนในกำกับ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนดารุลกุรอานิลการีม อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้รับทราบข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการศึกษา โดยมีผู้อำนวยสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้ชี้แจงข้อราชการ ภารกิจงานให้ที่ประชุมได้รับทราบ และหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันด้วย....(ภาพ/ข่าว  ปัญญา  อัสมะแอ  นวก.คอมพิวเตอร์)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.