foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ ครั้งที่ 1/2562

 

โดยมีนายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานการประชุม มีผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ และเจ้าหน้าที่ สช.อ.ยี่งอ เข้าร่วมประชุมฯเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจนโยบายการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  (ภาพ/ข่าว ตอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.