foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ได้ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ ท่านอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส คนใหม่


 

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ ท่านอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส คนใหม่ ( ตำแหน่งเดิม ผอ.สช.จ.สงขลา) พร้อมคณะบุคลากร จากจังหวัดสงขลา และ จังหวัดยะลา ที่เดินทางมาเป็นกำลังใจให้ท่าน บรรยากาศดำเนินไปด้วยความเรียบง่าย..อบอุ่น..ณ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขอขอบพระคุณทุกท่าน...........(ข่าว/ภาพ คอม สช.ยี่งอ)

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.