foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ที่ห้องประชุมอับดุลเราะห์มาน โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา  อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส  ร่วมกับโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา  

 

 

โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา จัดโครงการพัฒนากลไกการสร้างชุมชนวัฒนธรรมความปลอดภัย การใช้รถจักรยานยนต์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กิจกรรมแกนนำอาสาจราจรการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา โดยมีนายนัสรันทร์ สาแลมา ผอ.ร.ร.อัครศาสน์วิทยา กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ คณะครู และนักเรียน ร.ร.อัครศาสน์วิทยาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมแกนนำอาสาจราจรการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยที่จัดขึ้นในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร ความรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้สัญญาณมือจราจร และการฝึกภาคปฏิบัติการให้สัญญาณมือจราจร มีจิตอาสาทำหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรทางถนน ต่อไป

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.