foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน “อัลอีย๊ะเกมส์ ” 

 

“อัลอีย๊ะเกมส์ ” ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วย นางสาวมาเรียม ลงซูซา นักวิชาการศึกษา และนายปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยมี คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันอย่างคึกคักและมีกองเชียร์แต่ละสีร่วมสร้างสีสันอย่างสนุกสนาน โดยมีนายอารีฟ อัสมะแอ ผอ.ร.ร.อัลอีย๊ะวิทยา กล่าวต้อนรับ และนายอามิร อาแว ผจก. ร.ร.อัลอีย๊ะวิทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ในครั้งนี้แบ่งนักกีฬาออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีเขียว สีแดง สีม่วง​ และสีน้ำเงิน ทั้งกีฬาและกรีฑาโดยเริ่มทำการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 11 - 13 กันยายน 2561 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนให้เกิดทักษะทางการกีฬา ปลูกฝังความมีน้ำใจ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีของนักเรียนทุกระดับชั้น ให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผู้เรียนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี เพื่อธำรงไว้ซึ่งประเพณีการแข่งขันกีฬาสีและกรีฑาภายในของโรงเรียนให้สืบต่อไปเป็นประจำทุกปี............(ภาพ/ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.