foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายกเหล่ากาชาด มอบบ้านกาชาด 1 หลัง ใน “โครงการซ่อมแซมหรือสร้างให้ผู้ยากไร้หรือด้อยโอกาส” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

 

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระชนมายุ 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ แก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ บ้านลุโบะปาเระ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส จำนวน 1 ราย ได้แก่นางสาวไซนะ ดือราวี โดยมี นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ/ผอ.ศปก.อ.ยี่งอ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ , ปลัดอำเภอ , หัวหน้าส่วนราชการ , กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมในพิธี..........(ภาพ/ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.