foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

สช.อ.ยี่งอได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานวัฒนธรรมของดีเมืองยี่งอ ภายใต้โครงการถนนสายวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ของดีเมืองยือรีงา ประจำปี 2561 

  

 

 

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สช.อ.ยี่งอได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานวัฒนธรรมของดีเมืองยี่งอ ภายใต้โครงการถนนสายวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ของดีเมืองยือรีงา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2561 ณ ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เพื่อใช้มิติทางวัฒนธรรมสร้างความสันติสุข ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น บรรยากาศขบวนพาเหรดเป็นไปอย่างสวยงามตระการตาของแต่ละตำบล โดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธาน นายสุรพล ลำพรหมแก้ว ปลัดอาวุโส กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครูและนักเรียน และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ...(ข่าว/ภาพ คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.