foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยนายปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมงาน

 

 

 

ร่วมงานกิจกรรมมอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2561 โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน นายสมบูรณ์ จิตรเพ็ญ ประธานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับ และนายสมศักดิ์ นามตาปี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ และสมาชิกเสื้อเขียว ร่วมงานในครั้งนี้ ณ มัสยิดดารุลวุซกอ บ้านกำปงปีแซ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส.......(ภาพ/ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.