foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

วันนี้ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายรอสดี กอวาอูตู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนายปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วม


โครงการรณรงค์สิทธิเด็กสันติวิธีและการใช้สื่อหนังสั้น ณ ห้องประชุมอับดุลเราะห์มาน โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา วัตถุประสงค์เพื่อให้สตรี ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและสตรีในปัจจุบัน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและคนรอบข้าง และเพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักต่อปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก โดยมีนายสุรพล ลำพรหมแก้ว ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอยี่งอ เป็นประธาน นายนัสรันทร์ สาแลมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้มีนายอัศวมันต์ บินยูโซะ ประธานเครือข่ายองค์กรประชาสังคมนราธิวาส และ นายนัจมูดิน อูมา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายนิอาแซ นิอูเซ็ง ที่ปรึกษา ผวจ.นราธิวาส และที่ปรึกษาโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการรณรงค์สิทธิเด็กแก่นักเรียน ร.ร.อัครศาสน์อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอหนังสั้น และกิจกรรมแฮ็สแท็ก
#Save The Children ........(ภาพ/ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.