foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ โชว์ ช้อป ชิม ช่วยโครงการศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดนราธิวาส (อำเภอยี่งอ)


นายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่จังหวัดนราธิวาส(อำเภอยี่งอ) ณ โรงเรียนบ้านต้นตาล อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายณัฎฐ์พัชร์ ศรีสังข์ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และนายสุรพล ลำพรหมแก้ว ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอยี่งอ และนายมะดาโอะ อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นตาล ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูจากทุกสังกัด ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ

ทั้งนี้ ได้รับชมการแสดงบนเวที การจัดบูธของนักเรียน และสถานศึกษาในพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 และ โรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ (สช.) นำโดยนายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้แทนหน่วยงานที่มาร่วมจัดบูธนิทรรศการอีกด้วย..........(ภาพ/ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

(gallery)475(/gallery)

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.