foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ นำโดย นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่

 

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ นำโดย นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัดตามคำสั่ง ที่ 66/2561 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันและติดตามด้านภาวะโภชนาการของนักเรียนทุกโรงเรียน เน้นทั้งคุณภาพและปริมาณ พร้อมกำชับผู้บริหารทุกโรงเรียนให้กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนพิพัฒน์ทักษิณ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ...(ภาพ ปารีด๊ะ ดาราเมาะ / ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.