foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  ได้เข้าร่วมการอบรมตามโครงการพัฒนา


ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.  นายสุรพล ลำพรหมแก้ว รักษาการนายอำเภอยี่งอ  ได้มอบหมายให้ นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  ได้เข้าร่วมการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนระดับจังหวัด
 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.