ราคาน้ำมันวันนี้

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  ได้เข้าร่วมการอบรมตามโครงการพัฒนา


ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.  นายสุรพล ลำพรหมแก้ว รักษาการนายอำเภอยี่งอ  ได้มอบหมายให้ นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  ได้เข้าร่วมการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนระดับจังหวัด
 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024