foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้าง

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.