ราคาน้ำมันวันนี้

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้าง

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024