ราคาน้ำมันวันนี้

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ 7/2561 โดยมีข้อราชการที่จะแจ้งให้ผู้บริหาร

 

 

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ 7/2561 โดยมีข้อราชการที่จะแจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ได้รับทราบ อาทิเช่น เรื่อง รายงานแจ้งผลการสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 , การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ปีการศึกษา 2560 , กฎกระทรวงการประกันคุณภาพทางการศึกษา พ.ศ.2561 และ การตรวจอุดหนุนรายบุคคลและอุดหนุนต่างๆประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้บริหารและผู้แทนเข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส.........(ภาพ/ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024