foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอำเภอ(กบอ.) / 

 

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอำเภอ(กบอ.) / คณะกรรมการพิจารณาโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ครั้งที่ 2) โดยมี นายสุรพล ลำพรหมแก้ว ปลัดอาวุโส เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส......(ภาพ/ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

{gallry}470{/gallery}

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.