foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมคณะ ได้ต้อนรับ นายไกรวุฒิ ช่วยสถิต พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด

 

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมคณะ ได้ต้อนรับ นายไกรวุฒิ ช่วยสถิต พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่ ร่วมออกเยี่ยมโรงเรียนพบปะคณะครู/นักเรียนโรงเรียนดารุลกุรอานิลการีม ตามโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสำคัญเพื่อเสริมสร้าง สันติสุขจังหวัดนราธิวาส โดยมีนางสาวียะห์ มิมูนิ ผู้อำนวยการโรงเรียนดารุลบกุรอานิลการีม กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนอำเภอยี่งอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดารุลกุรอานิลการีม ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนดารุลกุรอานิลการีม อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส........(ภาพ/ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.