foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วน นางปารีด๊ะ ดาราเม๊าะ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจ

 


วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ประชุมสร้างความเข้าใจผู้บริหารโรงเรียนและผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วน นางปารีด๊ะ ดาราเม๊าะ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจผู้บริหารโรงเรียนและผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพบปะและมอบนโยบายในการประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๋ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

 

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.