ราคาน้ำมันวันนี้

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  ร่วมโครงการบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ เนตรนารี ทำความดีด้วยหัวใจ

 

 

23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.   นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  ร่วมโครงการบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ เนตรนารี ทำความดีด้วยหัวใจ (ช่วงเดือนรอมฏอน) โดยความร่วมมือของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ จำนวน 9 โรง ร่วมทำความสะอาดในเขตพื้นที่อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024