foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  ร่วมโครงการบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ เนตรนารี ทำความดีด้วยหัวใจ

 

 

23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.   นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  ร่วมโครงการบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ เนตรนารี ทำความดีด้วยหัวใจ (ช่วงเดือนรอมฏอน) โดยความร่วมมือของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ จำนวน 9 โรง ร่วมทำความสะอาดในเขตพื้นที่อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.