foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ที่ 43/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะ

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ที่ 43/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจนิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2561 ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจ นิเทศ ติดตามโรงเรียนเอกชนในระบบในสังกัดจำนวน 3 โรง ได้แก่โรงเรียนอัครศาสน์วิทยาโรงเรียนฮาซานียะห์ และโรงเรียนสมานมิตรวิทยา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและครู ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี...........(ภาพ/ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.