ราคาน้ำมันวันนี้

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ โดยนายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยคณะกรรมการ

 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 -16.30 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ โดยนายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจนิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจ นิเทศ ติดตามโรงเรียนเอกชนในระบบในสังกัดจำนวน 3 โรง ได้แก่ พิพัฒน์ทักษิณ โรงเรียนอนุรักษ์อิสลาม และโรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและครู ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี...........(ภาพ/ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024