foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา, หัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ ,ทหารและฝ่ายปกครอง ผู้ นำท้องถิ่น, ผู้นำหมู่บ้าน, ผู้นำศาสนา

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา, หัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ ,ทหารและฝ่ายปกครอง ผู้ นำท้องถิ่น, ผู้นำหมู่บ้าน, ผู้นำศาสนา และ ประชาชนในพื้นที่ อ. ยี่งอ จ.นราธิวาส ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ระดับอำเภอยี่งอ ปี 2561 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณสนามโฮมมาร์เกต ต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส โดยมี น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร เป็นประธานในพิธี โดยมีนายนายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์......(ภาพ/ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.