foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้ดำเนินการประชุมพนักงานราชการ และข้าราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เพื่อ

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้ดำเนินการประชุมพนักงานราชการ และข้าราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เพื่อปรึกษาหารือ ชี้แจงการดำเนินงาน อาทิเช่น การเตรียมการในด้านเอกสารต่างๆ เพื่อรองรับการตรวจอุดหนุน , การยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้เป็นรูปธรรม ตามนโยบายรัฐบาล ,การเตรียมพร้อมในการจัดทำแผนการสอน และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และรับทราบเกี่ยวกับนโยบาย ข้อสั่งการต่างๆ ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สช. ซึ่งการดำเนินการประชุมในครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์...........(ภาพ/ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.