ราคาน้ำมันวันนี้

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้ดำเนินการประชุมพนักงานราชการ และข้าราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เพื่อ

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้ดำเนินการประชุมพนักงานราชการ และข้าราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เพื่อปรึกษาหารือ ชี้แจงการดำเนินงาน อาทิเช่น การเตรียมการในด้านเอกสารต่างๆ เพื่อรองรับการตรวจอุดหนุน , การยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้เป็นรูปธรรม ตามนโยบายรัฐบาล ,การเตรียมพร้อมในการจัดทำแผนการสอน และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และรับทราบเกี่ยวกับนโยบาย ข้อสั่งการต่างๆ ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สช. ซึ่งการดำเนินการประชุมในครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์...........(ภาพ/ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024