foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้นายปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุม

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้นายปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน เดิน -วิ่ง- การกุศลเพื่อเด็กกำพร้า พิชิตเขายือลาแป” Mini Marathon นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธานประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมงาน เดิน วิ่ง การกุศลเพื่อเด็กกำพร้า พิชิตเขายือลาแป Mini Marathon 2018 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 โดยมี นพ.อดุลย์ เร็งมา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา กล่าวต้อนรับ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมงาน ประมาณ 3,000 คน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 5 ปี โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส.....(ภาพ/ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.