foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

รร.การเมือง ศสว.ได้จัดกิจกรรม ศูนย์สันติวิธีเคลื่อนที่ลดช่องว่างสร้างความเข้าใจ ครั้งที่ 25 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยี่งอ จ.นราธิวาส โดยมีนายหากีม บือราเฮง ผู้ร่วมพัฒนา

 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. รร.การเมือง ศสว.ได้จัดกิจกรรม ศูนย์สันติวิธีเคลื่อนที่ลดช่องว่างสร้างความเข้าใจ ครั้งที่ 25 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยี่งอ จ.นราธิวาส โดยมีนายหากีม บือราเฮง ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย เป็นวิทยากรบรรยายสร้างความเข้าใจถึงขั้นตอนการออกจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และกลับคืนสู่สังคมพร้อมร่วมพัฒนาชาติไทย และได้รับเกียรติจาก นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอร่วมพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี พ.อ.เจษฎา เฟื่องฟู ผอ.รร.การเมือง ศสว.เป็นประธาน พร้อมทั้งนี้มี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา เข้าร่วมกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน ผลการปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความเข้าใจการปฏิบัติงานของ จนท.รัฐ และการแก้ไขปัญหาในแนวทางสันติวิธี ตลอดจนได้รับทราบถึงการปฏิบัติงานของศูนย์สันติวิธี ....(ภาพ/ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.