foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยีงอ เข้าร่วมโครงการตำบลสันติธรรม กิจกรรมกาแฟยามเช้า ซึ่งจัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการประจำตำบลยี่งอร่วมกับ

 

 

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยีงอ เข้าร่วมโครงการตำบลสันติธรรม กิจกรรมกาแฟยามเช้า ซึ่งจัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการประจำตำบลยี่งอร่วมกับชมรมมัสยิดตำบลยี่งอ เพื่อเป็นการพบปะสนทนา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่างๆในตำบลยี่งอ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และตัวแทนภาคประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลยี่งอ ณ มัสยิดอัลอีเดาะ บ้านบูเกะปาลัส หมู่ที่ 4 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส .....(ภาพอามีน /ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.