foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

 

 

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561  เวลา 13.30 น. ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยี่งอ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้กำหนดจัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยนายสุรพล ลำพรหมแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอยี่งอ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่ง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ กองร้อยทหารพราน ที่ 6 ,7 ,8 สถานีตำรวจภูธรยี่งอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมประมาณ ๕๐ คน..............(ภาพ/ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.