ราคาน้ำมันวันนี้

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้ดำเนินการจัดประชุม ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบโดยมีข้อราชการที่จะแจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ได้รับทราบและ

 

 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้ดำเนินการจัดประชุม ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบโดยมีข้อราชการที่จะแจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ได้รับทราบและร่วมกันพัฒนาโรงเรียนเอกชนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้มีการเสวนากับผู้บริหาร โดยมีนายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ.....(ภาพ/ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024