foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้ดำเนินการจัดประชุม ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบโดยมีข้อราชการที่จะแจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ได้รับทราบและ

 

 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้ดำเนินการจัดประชุม ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบโดยมีข้อราชการที่จะแจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ได้รับทราบและร่วมกันพัฒนาโรงเรียนเอกชนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้มีการเสวนากับผู้บริหาร โดยมีนายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ.....(ภาพ/ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.