foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2561 นายกูเซ็ง 

 

วันที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2561 นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายก อบจ.นราธิวาส เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ตาดีกาอัลหูดา บ้านพงปือเราะ เป็นเจ้าภาพในปีนี้ ทั้งนี้ศูนย์ตาดีกาในตำบลจอเบาะ มีทั้งสิ้น 8 แห่ง โดยกิจกรรมภาคกลางวันมีการเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันทางวิชาการ และการแข่งกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ตะกร้อ และวอลเลย์บอล ส่วนภาคกลางคืน จะมีการแสดงด้านวัฒนธรรมศิลปะท้องถิ่น ได้แก่ การขับร้องอนาซีด การอ่านอัลกุรอาน การบรรยายธรรม ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส...............(ข่าว/ คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.