foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา มิติการศึกษา ทบทวน พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก้าวหน้า มั่นคงเพื่อในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา มิติการศึกษา ทบทวน พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก้าวหน้า มั่นคงเพื่อเป็นการทบทวนและกำหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษาจึงได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 3 ปีการศึกษา (2558-2560) ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.............(ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.