ราคาน้ำมันวันนี้

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา มิติการศึกษา ทบทวน พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก้าวหน้า มั่นคงเพื่อในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา มิติการศึกษา ทบทวน พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก้าวหน้า มั่นคงเพื่อเป็นการทบทวนและกำหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษาจึงได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 3 ปีการศึกษา (2558-2560) ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.............(ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024