foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมด้วยนายแวดุลกอเดร์ ตูแป นักวิชาการอิสลามศึกษา เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์นักเรียน ตาดีกา ตำบลลุโบะบายะครั้งที่ 14 ประจำปี 2561

 

อบต.ลุโบะบายะ จัดโครงการสานสัมพันธ์นักเรียน ตาดีกา ตำบลลุโบะบายะ

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ พร้อมด้วยนายแวดุลกอเดร์ ตูแป นักวิชาการอิสลามศึกษา เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์นักเรียน ตาดีกา ตำบลลุโบะบายะครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2561 ณ บริเวณสนามอบต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธานพิธีเปิด โดยนายอาหามะบาสอรี ดือเระ นายก อบต.ลุโบะบายะ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของงานในครั้งนี้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บังคับหน่วยกำลังในพื้นที่ ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่จำนวนมาก เข้าร่วมในกิจกรรม

ทั้งนี้ศูนย์ตาดีกาในตำบลลุโบะบายะ มีทั้งสิ้น 9 แห่ง โดยกิจกรรมภาคกลางวันมีการเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันทางวิชาการ และการแข่งกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ตะกร้อ และวอลเลย์บอล ส่วนภาคกลางคืน จะมีการแสดงด้านวัฒนธรรมศิลปะท้องถิ่น ได้แก่ การขับร้องอนาซีด การอ่านอัลกุรอาน การบรรยายธรรม อีกด้วย

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.