foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ    ได้เข้าร่วมประชุมชมรมผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ครั้งที่ 4/2561 

 

ในวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ   ได้เข้าร่วมประชุมชมรมผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4/2561 โดยมี ดร.ชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานการประชุม ชี้แจง และข้อราชการ ณ ห้องประชุมสมิหลาB ชั้น 2   โรงแรมไดอิชิหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.