ราคาน้ำมันวันนี้

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ /คณะทำงาน ศปก.อ.ยี่งอ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร การอบรมโครงการขยายผลการดำเนินงานขับเคลื่อนคณะ

 

วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ /คณะทำงาน ศปก.อ.ยี่งอ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร การอบรมโครงการขยายผลการดำเนินงานขับเคลื่อนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม) ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ณ หอประชุมอำเภอยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ/ผอ.ศปก.อ.ยี่งอ เป็นประธานในพิธีเปิด............(ภาพ/ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024