ราคาน้ำมันวันนี้

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลงานถอดบทเรียนโครงการขับเคลื่อนนโยบายพูดคุยสันติสุขไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น

 

  

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลงานถอดบทเรียนโครงการขับเคลื่อนนโยบายพูดคุยสันติสุขไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประจำปี 2560 ในห้วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรม บี.พี.สมิหลาบีซ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024