ราคาน้ำมันวันนี้

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา ดำเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ชั้นซานาวี ปี 10 และชั้นซานาวีทางไกล รวมทั้งสิ้น 267 คน โดยภายในพิธี มีท่านบาบอดอรอแม มะลี ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายนัสรันทร์ สาแลมา ผอ.ร.ร.อัครศาสน์วิทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา แนวคิดหลักการดำเนินชีวิต ณ ห้องประชุมอับดุลเราะห์มาน ชั้น 2 อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ,,,,,,,,,,,(ภาพ/ข่าว : คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024