ราคาน้ำมันวันนี้

 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัฐบาล (วิทยากรครู ข) ประจำปี 2561 สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะใหม่ๆ ให้ทีมปฏิบัติงานในระดับตำบล

 

 

ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ นำโดยนายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ศปก.อำเภอ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัฐบาล (วิทยากรครู ข) ประจำปี 2561 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ศปก.อำเภอ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัฐบาล (วิทยากรครู ข) ประจำปี 2561 ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะใหม่ๆ ให้ทีมปฏิบัติงานในระดับตำบล ให้สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ครูผู้สอน(ตาดีกา) เข้าร่วม.........(ข่าว/ภาพ คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024