foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เข้าร่วมประชุมชมรมตาดีกาตำบลจอเบาะ 


วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เข้าร่วมประชุมชมรมตาดีกาตำบลจอเบาะ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ อำเภอจอเบาะ จังหวัดนราธิวาาส

 

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.