foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วม กิจกรรม “กาแฟยามเช้าสัญจร” โดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธาน             ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วม กิจกรรม “กาแฟยามเช้าสัญจร” โดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธาน
             องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ และกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือที่ 7 เป็นเจ้าภาพ กิจกรรม “กาแฟยามเช้าสัญจร” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจแบบไม่เป็นทางการ เพื่อความเข้าใจที่ดีต่อกันในการประสานความร่วมมือ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นไปด้วยความราบรื่น และเรียนร้อยดี............(ข่าว/ คอม สช.ยี่งอ)

 Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.