foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เข้าร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมทางยุทธวิธีร่วมกัน 3 ฝ่าย (ปกครอง ตำรวจ ทหาร) ประจำปีงบประมาณ 

 

 

                     นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เข้าร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมทางยุทธวิธีร่วมกัน 3 ฝ่าย (ปกครอง ตำรวจ ทหาร) ประจำปีงบประมาณ
วันที่
27 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 09.00 น.นายสุรพล ลำพรหมแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอยี่งอ เปิดโครงการฝึกอบรมทางยุทธวิธีร่วมกัน 3 ฝ่าย (ปกครอง ตำรวจ ทหาร) ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้กำลังพลทั้ง 3 ฝ่าย ได้เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างประสานสอดคล้องกันตามยุทธวิธีที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
............(ข่าว/ภาพ คอม สช.ยี่งอ)

 

{gallry}424{/gallery}

Copyright © 2019 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.