ราคาน้ำมันวันนี้

ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานการประชุม

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เป็นประธานการประชุมพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) ในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2561ประชุม ชี้แจง มีข้อราชการ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) , หลักเกณฑ์และการนำเสนอผลการประเมินป

ฏิบัติงานของพนักงานราชการ(ครูผู้สอน), และกำหนดส่งแบบประเมินพนักงานราชการ (ครูผู้สอน ).............(ข่าว/ภาพ คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024